• English
  • Ελληνικά

The Board

Board 2024-2026

President: Marsellos Terry (DC)

Vice President: Christodoulopoulos Takis (DC)

Secretary General: Rania Georgiadou (DC)

Secretary Assistant: Iliana Georgiadi (PC)

Treasurer: Chrysostomou Bessy (PC)

 

Members:

Vazacopoulos Anastasios (DC)

Destes Dimitris (DC)

Drakos George (PC)

Karabelas George (DC)

Katsafadou Theodora (PC)

Saranteas Giannis (PC)

Treka Sophia (PC)

 

Board 2021-2023

President: Georgia (Zeta) Tzioti (DC)

Vice President: George Karabelas (DC)

Secretary General: Villy Miliou (DC)

Secretary Assistant: Dimitris Tzanidakis (PC)

Treasurer: Bessy Chrysostomou (PC)

 

Members:

Mary Gaitanarou (PC)

Rania Georgiadou (DC)

Iliana Georgiadi (PC)

Giannis Saranteas (PC)

Effie Xanthaki (PC)

Nikolas Papavassileiou (DC)

Takis Christodoulopoulos (DC)